Możliwości dalszego kształcenia i miejsce absolwenta na rynku pracy

Absolwenci tych jednolitych studiów licencjackich będą dobrze przygotowani do dalszych studiów II stopnia w dziedzinie nauk fizycznych, chemicznych, matematycznych, przyrodniczych, czy inżynierskich. Ten wstępny okres studiów powinien też dawać mocny fundament dla wielu innych możliwości rozwoju naukowego, lub zawodowego, absolwentów kierunku Science and Technology, kontynuujących naukę na innych uczelniach w Polsce, Europie i Świecie.

Planuje się, że w dalszym etapie Wydziały MFiI, Chemii i BiB będą poszerzać istniejącą już ofertę anglojęzycznych studiów magisterskich, podyplomowych i doktoranckich, aby alumni licencjackiego kierunku Science and Technology mogli kontynuować naukę również na naszej Uczelni.

Absolwenci studiów licencjackich S&T mogą być zatrudnieni przy badaniach naukowych i inżynierskich w dziedzinach związanych z nowoczesnymi technologiami wymagającymi dużej wiedzy o zjawiskach biologicznych, chemicznych, czy fizycznych, w przemysłowych laboratoriach badawczych, fizyce medycznej, czy nauczaniu. Nabyta w czasie studiów umiejętność rozwiązywania problemów oraz biegłość w obliczeniach analitycznych i komputerowych, znajomość programowania komputerów i grafiki komputerowej uczynią absolwentów S&T atrakcyjnymi dla przyszłych pracodawców działających w finansach i zarządzaniu, mediach, czy technologiach informatycznych.